JBL ProAquaTest Kalium, Set

Vattenprov

329 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Set

Leverans fredag, 12. juli

I lager från 09. juli

Varför tar det längre tid?

Varför tar det längre tid? Den här produkten finns för närvarande inte i lager, men kommer snart. Du kan beställa direkt - varan skickas till dig så snart den finns i lager. Stäng meddelandet

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
 • Bestämning av kaliumhalten i söt- och saltvattenakvarier och dammar
 • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Användning för att kontrollera stagnerande växttillväxt

Artikelnr.: JBL-2413000, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241306

Beskrivning

JBL ProAqua Test K Potassium är ett vattentest för att analysera kaliumhalten i sötvatten- och marina akvarier samt i dammar.

Kalium är ett av de makroelement som mycket effektivt absorberas och lagras tillfälligt av växter i sötvatten inom några timmar. I växande växter är kaliumbehovet högre än andra grundämnen. Trots regelbunden gödsling kan kaliumhalten därför sjunka till ett minimum och växternas tillväxt kan stagnera.

Kaliumbrist leder först till klorotiska fläckar på bladkanten, som gradvis ökar i storlek och sedan övergår till gråbruna nekroser. Bladen kan krusa eller böjas. I centraleuropeiskt kranvatten är kalium vanligtvis ett bristämne jämfört med naturliga biotoper, särskilt i förhållande till kalcium- och magnesiumkoncentrationerna. För en god växttillväxt bör kaliumhalten ligga runt 10 mg/l. I akvarier med hög belysningsintensitet (t.ex. så kallade scapes) kan upp till 30 mg/l vara användbart. Högre kaliumhalter i akvarievatten gynnar tillväxten av gröna trådalger. I havsvatten finns kalium i koncentrationer på 380-400 mg/l, men det konsumeras endast i små mängder.

Höga kaliumnivåer kan vara farliga för känsliga djur som t.ex. räkor. Kaliumhalten i akvarievattnet bör först mätas dagligen. På så sätt kan växternas behov fastställas och gödningsdosen kan anpassas därefter. Därefter kan rutinmätningar göras med längre intervall.

Rekommenderade kaliumvärden:
Sötvattensakvarium (samhällsakvarium): 10-30 mg/l
Malawisjön Tanganyikasjöns akvarium: 10-30 mg/l
Beväxt akvarium med få fiskar (aquascaping): 10-30 mg/l
Saltvattenakvarium: Kaliumhalten kan inte mätas med detta test

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:

Oförklarade problem med gröna alger beror ofta på överskott av näringsämnen - ett vattentest ger snabb och tillförlitlig information om detta!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Kalium

8 kundrecensioner i alla språk

4,9 av 5 stjärnor
5 stjärnor
17 (89%)
4 stjärnor
2 (10%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

19 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 8 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder