JBL ProAquaTest Phosphate Sensitive (fosfatkänslig), Påfyllning

Vattenprov

152 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Påfyllning

Leverans fredag, 12. juli

I lager från 09. juli

Varför tar det längre tid?

Varför tar det längre tid? Den här produkten finns för närvarande inte i lager, men kommer snart. Du kan beställa direkt - varan skickas till dig så snart den finns i lager. Stäng meddelandet

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärden i akvarier
 • Bestämmer fosfatinnehållet i sötvatten- och marina akvarier samt dammar
 • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Användning för att kontrollera problem med gröna alger

Artikelnr.: JBL-2412800, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241283

Beskrivning

JBL ProAqua Test PO4 är ett vattentest för att analysera fosfatinnehållet i sötvatten- och marina akvarier samt i dammar.

Vatten är inte bara vatten
Regnvattnet absorberar redan föroreningar och när det väl tränger ner i grundvattnet berikas det med ytterligare ämnen och alla dessa ämnen är inte lämpliga för akvarier. Ständig övervakning av vattenvärdena i akvariet, särskilt när man inrättar ett nytt akvarium, är den viktigaste prioriteringen för en framgångsrik akvaristik. Med ProAqua Test erbjuder JBL möjligheten att snabbt och exakt bestämma de viktigaste vattenvärdena i hemlaboratoriet. Tack vare den bifogade mycket detaljerade bruksanvisningen med tips och råd är vattenprovningen en barnlek. Leveransen omfattar allt nödvändigt material, t.ex. testreagens, doseringspipett, kuvetter, mätskedar och färgkort. Testreagenserna kan köpas individuellt.

Fosfat är ett viktigt växtnäringsämne
I naturliga vatten utan föroreningar är fosfatkoncentrationen cirka 0,01 mg/l och 0,07 mg/l i havsvatten. Växter och alger har anpassat sig till denna knappa fosfattillgång och kan därför klara sig med små mängder. Fosfat kommer in i vattnet främst genom fiskens matsmältningsprocesser och matrester. Särskilt när fisken är kraftigt utsatt kan fosfatnivåerna ibland vara 100 gånger högre än de naturliga värdena. Vissa vattenverk tillsätter också fosfater i kranvattnet för att förhindra kalkavlagringar och korrosion i kraftsystemet. Till följd av den onaturligt höga näringstillförseln förökar sig algerna nästan explosionsartat. Algerna kan lagra fosfat i stora mängder och fortsätter därför att växa i ökad takt även efter att fosfatinnehållet har minskat. Ju tidigare den ökande fosfathalten uppmärksammas, desto större är sannolikheten att en algpest kan avvärjas. I starkt bevuxna akvarier med bara några få fiskar kan det motsatta hända: Fosfat blir en bristfaktor och måste överdoseras för att växterna ska trivas optimalt. Detta är särskilt fallet vid så kallad aquascaping. I sötvattensakvarier bör fosfathalten ligga under 0,4 mg/l och i marina akvarier under 0,1 mg/l.

Rekommenderade fosfatvärden:
Sötvattensakvarium: 0-0,4 mg/l
Malawisjön Tanganyikasjön akvarium: 0-0,4 mg/l
Växtakvarier med få fiskar (aquascaping): 0,1-1,5 mg/l
Marina akvarier: 0-0,1 mg/l
Dammar: 0,05 mg/l

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Oförklarliga problem med gröna alger beror ofta på överskott av näringsämnen - ett vattentest ger snabb och tillförlitlig information om detta!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Phosphate Sensitive (fosfatkänslig)

6 kundrecensioner i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
14 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

14 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 6 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder