JBL ProAquaTest Silikat, Påfyllning

Vattenprov

90 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Påfyllning

Leverans senast tisdag, 23. april om du beställer senast torsdag klockan 00:00.

Bara 3 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvarier
 • Bestämning av silikatinnehållet i sötvatten- och marina akvarier samt dammar
 • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Användning: för nyuppsättning, för problem med kiselalger

Artikelnr.: JBL-2411900, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241191

Beskrivning

JBL ProAqua Test SiO2 är ett vattentest för att analysera silikatinnehållet i sötvatten- och marina akvarier samt i dammar.

Silikon är ett av de vanligaste grundämnena på jorden. Vid vittring av silikatsten når kisel yt- och grundvattnet i form av silikater. Där tjänar den som näring för kiselalger, vissa vattenväxter (t.ex. hornslinga) och kiselalgsvampar. Eftersom silikater inte är giftiga finns inga gränsvärden i dricksvattenförordningen. Beroende på regionen innehåller tjänstens vatten därför olika nivåer av löst silikat. När du sätter upp ett nytt akvarium är bruna beläggningar av kiselalger ofta den första kolonisationen.

Dessa avlagringar försvinner långsamt när tillräcklig konkurrens från andra alger och mikroorganismer har utvecklats. Under processen minskar också silikatinnehållet i vattnet. Ofta kan dock sådana diatoméavlagringar dyka upp igen efter vattenbyten och nytillsatt silikat, särskilt i havsvatten. Därför bör man helst använda silikatfritt osmosvatten för påfyllning och vattenbyte i marina akvarier. I sötvatten bör silikathalten vara under 1,2 mg/l och i havsvatten under 0,4 mg/l.

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Oförklarliga algproblem orsakas ofta av silikater - ett vattentest ger snabb och tillförlitlig information om detta och lämpar sig även för att kontrollera osmosvatten och indikerar därmed att membranen måste bytas ut i god tid!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Silikat

3 kundrecensioner i alla språk

4,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
4 (80%)
4 stjärnor
1 (20%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

5 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 3 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder