Tunze Water Level Alarm

Säkerhet

SlutsåldProdukten finns inte längre i vårt sortiment

Beskrivning

Tunze Water Level Alarm är en feldetektor för vattennivå med optisk styrenhet och tre sensorer.

Tunze Water Level Alarm är en feldetektor för vattennivå som fungerar som ett komplement till vattenpåfyllningssystem. Vid ett fel stängs alla förbrukare som är anslutna via kopplingslådan av, en varningssignal ljuder och en röd diod tänds. Vattennivålarmet skyddar ditt filtersystem i akvariet eller i underskåpet från att bli torrt och kan förhindra skador, t.ex. genom att filtertanken oavsiktligt pumpas tom. Men vattennivålarmet kan också skydda vattennivåregulatorer med bristande påfyllningsvatten från att bli torra. I basenheter kan den övervaka avloppet och förhindra att akvariet svämmar över, t.ex. om rörsystemet är blockerat. Dessutom kan vattennivålarmet övervaka befintliga påfyllningssystem (osmolator) med stor vattentillgång och avleda den som överfyllnadsskydd.

Vattennivålarmet har 3 sensorer: en torrkörningssensor och 2 överflödssensorer. Varje sensor har en hållare för att klistra fast med silikon eller för att klämma fast den på horisontella eller vertikala rutor. Du kan också foga ihop hållarna med varandra. Kontrollenheten har en visuell indikator för varje sensor i kombination med ett varningsljud. Kopplingsuttaget har en kopplingskapacitet på upp till 230 V/1 800 W (vid 115 V/900 W). Efter korrekt installation kan vattennivålarmet övervaka olika vattennivåer. Om vattennivån överskrider eller understiger de inställda gränserna stängs alla enheter som är anslutna via det omkopplingsbara uttaget av vid ett sådant fel, dessutom ljuder en varningssignal och en röd varningslampa tänds. När orsaken har eliminerats kan en återställning utföras med den röda knappen på kontrollenheten och enheten är återigen redo för övervakning.

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Med Tunze vattennivålarm är du på den säkra sidan och förhindrar översvämningar och torrkörning av enheter!

Marken (Hersteller): Tunze
Strömanslutning

svenska recensioner skriven för Tunze Water Level Alarm

Liknande produkter:

    Kunder har även köpt: