JBL ProAquaTest CO2 direkt

Vattenprov

79 kr 99 kr -20%

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Påfyllning

Leverans senast fredag, 09. juni om du beställer senast måndag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
 • Snabbtest för att bestämma koldioxidhalten i sötvattensakvarier
 • Dropptest med färgning
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Används om växterna växer dåligt eller inte växer, samt vid fiskdödlighet
 • Innehåll: 1 CO2-snabbtest inkl. 2 reagenser, plastkuvett och färgskala.

Artikelnr.: JBL-2414100, Innehåll: 1 st., EAN: 4014162241412

Beskrivning

JBL ProAqua Test CO2 Direct är ett snabbtest för att fastställa koldioxidhalten i sötvattensakvarier.

Det är en viktig förutsättning för alla vattenlevande organismers välbefinnande att ett lämpligt pH-värde upprätthålls så konstant som möjligt. Plötsliga svängningar bör undvikas till varje pris. Dessutom förändras många ämnen som är lösta i vatten beroende av pH-värdet. Mängden koldioxid som kan lösas upp i vatten är till exempel direkt kopplad till pH-värdet. pH-värdet kan därför fungera som en enkel kontrollvariabel för justering av gödslingssystem med koldioxid, förutsatt att det inte finns några andra syror (t.ex. humussyror) i vattnet som påverkar pH-värdet förutom koldioxid. Den optimala CO2-koncentrationen för växter och oskadlig för fiskar uppnås vid ett pH-värde på cirka 6,8-7,3. Karbonathårdheten bör inte vara lägre än 4° dH. En exakt pH-mätning kan också vara nödvändig för speciella tillämpningar, t.ex. fiskodling.

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Oförklarliga problem med växter eller fiskar är ofta orsaken till en under- eller överförsörjning av näringsämnen - ett vattentest ger snabb och tillförlitlig information om detta!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frågor & svar om JBL ProAquaTest CO2 direkt

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest CO2 direkt

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
4 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

4 recensioner

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: