JBL ProAquaTest Magnesium Sötvatten, Påfyllning

Vattenprov

141 kr 177 kr -20%

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Påfyllning

Leverans senast torsdag, 20. juni om du beställer senast måndag klockan 00:00.

Bara 9 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
 • Snabbtest för att bestämma magnesiumhalten i sötvattensakvarier
 • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Magnesiumbrist leder till stagnerande tillväxt och blek bladfärg hos vattenväxter
 • Innehåll: 1 CO2-snabbtest inkl. 2 reagenser, plastkuvett och färgskala

Artikelnr.: JBL-2414300, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241436

Beskrivning

JBL ProAqua Test MG Magnesium är ett snabbtest för att bestämma magnesiumhalten i sötvattensakvarier.

Magnesiumjoner bildar tillsammans med andra alkaliska jordjoner (t.ex. kalcium) den totala hårdheten. Magnesium är tillsammans med kalium ett av de makroelement som växter behöver för att växa sunt och kraftigt. Kranvatten (även vatten med hög totalhårdhet) innehåller ofta för lite magnesium för vattenväxter, så att bristsymptom snabbt uppstår. Symptomen på magnesiumbrist är gulaktig ljusning mellan de gröna bladnerverna. Ett annat symtom är att bladen är böjda. Dessa symptom är inte begränsade till gamla blad, utan kan även uppstå på nyutsprungna blad. Magnesiumhalten i akvarievattnet bör först mätas dagligen. På så sätt kan växtens behov fastställas och gödningsdosen kan anpassas därefter. Därefter kan rutinmätningar göras med längre intervall. För en god växttillväxt bör värdet ligga mellan 5 och 10 mg/l.

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Oförklarlig stagnerande växttillväxt är ofta orsaken till under- eller överförsörjning av näringsämnen - ett vattentest ger snabb och tillförlitlig information om detta!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Magnesium Sötvatten

3 kundrecensioner i alla språk

4,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
3 (60%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
1 (20%)
2 stjärnor
1 (20%)
1 Stjärnor
0 (0%)

5 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 3 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder