JBL ProAquaTest Nitrit, Påfyllning

Vattenprov

102 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Påfyllning

Leverans senast måndag, 22. april om du beställer senast onsdag klockan 00:00.

Bara 7 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
 • Bestämning av nitritinnehållet i sötvatten- och marina akvarier samt dammar
 • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Användning: För kontroll av giftiga kväveföreningar som bildas när den bakteriella jämvikten störs eller när man inrättar ett nytt akvarium

Artikelnr.: JBL-2412400, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241245

Beskrivning

JBL ProAqua Test NO2 är ett vattentest för att analysera nitrithalten i sötvatten- och marina akvarier samt i dammar.

Avvecklingen av alla organiska ämnen (mat- och växtrester, fiskutsmutsningar) i akvariet och dammen sker via den så kallade kvävecykeln. I denna process omvandlas proteiner till ammonium, som sedan omvandlas till nitrit och det ofarliga nitratet. Vissa bakterier är ansvariga för denna process. Genom att mäta de enskilda mellanstadierna ammonium, nitrit och nitrat kan man uttala sig om hur systemet fungerar. Exempelvis kan läkemedel som används för att bota fisksjukdomar skada de nyttiga reningsbakterierna och därmed leda till ökade ammonium- och/eller nitritnivåer. I regel kan ammonium inte mätas i ett välskött akvarium med ett effektivt biologiskt filter. Ammonium är ett växtnäringsämne som i låga koncentrationer inte är giftigt för fisk. Beroende på pH-värdet kan dock giftig ammoniak (BH3) bildas från ammoniumet. Därför bör man alltid mäta pH-värdet tillsammans med ammoniummätningen. Liksom ammoniak är nitrit ett starkt fiskgift. Beroende på fiskarternas känslighet kan koncentrationer mellan 0,5 och 1 mg/l (ppm) redan ha en dödlig effekt. Saltvattenfiskar och unga fiskar är känsligare än vuxna fiskar.

Rekommenderade nitritvärden:
Sötvattensakvarium: 0-0,2 mg/l
Malawisjön Tanganyikasjön akvarium: 0-0,2 mg/l
Bevuxna akvarier med få fiskar (aquascaping): 0-0,2 mg/l
Marina akvarier: 0-0,2 mg/l
Dammar: 0-0,2 mg/l

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Oförklarliga fisksjukdomar eller fiskdöd beror ofta på en störning i bakteriebalansen - ett vattentest ger snabb och tillförlitlig information om detta!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Nitrit

5 kundrecensioner i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
18 (94%)
4 stjärnor
1 (5%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

19 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 5 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder