JBL ProAquaTest pH 6,0-7,6, Påfyllning

Vattenprov

59 kr 74 kr -20%

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Påfyllning

Leverans senast tisdag, 25. juni om du beställer senast torsdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärden i akvariet
 • Bestämmer det optimala pH-värdet för söt- och saltvattenakvarier
 • Tillsätt reagenser till vattenprovet, jämför med färgtabellen
 • Innehåll för 50 mätningar
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Appliceringstid för nyuppsättning: 1 x dagligen, därefter varje vecka

Artikelnr.: JBL-2410400, Innehåll: 1 st., EAN: 4014162241047

Beskrivning

JBL ProAqua Test pH 6,0-7,6 är ett vattentest för att analysera det optimala pH-värdet i sötvatten och marina akvarier.

Med ProAqua Test erbjuder JBL möjligheten att snabbt och exakt bestämma de viktigaste vattenvärdena i hemlaboratoriet. Tack vare den bifogade mycket detaljerade bruksanvisningen med tips och råd är vattenprovningen en barnlek. Leveransen omfattar allt nödvändigt material, t.ex. testreagens, doseringsspruta, kuvetter, mätskedar och färgkort. Testreagenserna kan köpas individuellt.

JBL ProAqua Test pH 6,0-7,6
Att hålla ett lämpligt pH-värde så konstant som möjligt är en viktig förutsättning för alla vattenlevande organismers välbefinnande. Plötsliga svängningar bör undvikas till varje pris. Dessutom förändras många ämnen som är lösta i vatten beroende av pH-värdet. Mängden koldioxid som kan lösas upp i vatten är till exempel direkt kopplad till pH-värdet. pH-värdet kan därför fungera som en enkel kontrollvariabel för justering av gödslingssystem med koldioxid, förutsatt att det inte finns några andra syror (t.ex. humussyror) i vattnet som påverkar pH-värdet förutom koldioxid. Den optimala CO2-koncentrationen för växter och oskadlig för fiskar uppnås vid ett pH-värde på cirka 6,8-7,3. Karbonathårdheten bör inte vara lägre än 4° dH. Exakt pH-mätning kan också vara nödvändig för speciella tillämpningar, t.ex. fiskodling. JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 används också här. Det optimala pH-värdet för de flesta sötvattenfiskar och växter ligger i det neutrala området runt 7.

Det finns dock även sötvattenfiskar som kräver något surt eller alkaliskt vatten. För särskilt noggranna mätningar av pH-värdet finns JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 (även för kontroll av CO2-gödsling) för sötvattensakvarier och JBL PRO AQUATEST pH 7,4-9,0 för saltvattensakvarier och trädgårdsdammar. För saltvattensorganismer anses pH-värden runt 8,2 vara optimala. Särskilt i marina akvarier med lägre djur (ryggradslösa djur) kan förbrukningen av kalciumbikarbonat leda till att pH-värdet (och karbonathårdheten) sjunker om inte en regelbunden tillförsel sker. När man håller fiskar från lätt alkaliska sötvatten, t.ex. Malawisjön och Tanganyikasjön, rekommenderas värden runt 8-8,5. För koi och andra arter anses pH-värden mellan 7,5-8,5 vara optimala. I trädgårdsdammen, men framför allt i akvariet, kan bristen på koldioxid leda till att framför allt algerna konsumerar vätekarbonat i vattnet genom sin snabba assimilering under fotosyntesen (biogen avkalkning) och på så sätt driver pH-värdet till farliga nivåer för fiskar (över 10).

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Ett akvarium står och faller med pH-värdet - därför bör detta värde hållas noggrant i åtanke!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest pH 6,0-7,6

1 kundrecension i alla språk

4,9 av 5 stjärnor
5 stjärnor
12 (92%)
4 stjärnor
1 (7%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

13 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder