Tetra Algetten, 12 st.

Effektivt mot alger

80 kr 101 kr -21%

(7 kr / st., inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 12 st.

För närvarande inte tillgänglig Tyvärr har vi för närvarande ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig igen. Klicka på knappen "Meddela oss när den är tillgänglig" nedan så informerar vi dig omedelbart när produkten är tillgänglig igen.

Egenskaper och fördelar

 • Förebyggande och långsiktig bekämpning av alger
 • Depotprincip: koncentrationen av de aktiva ämnena mot alger ökar långsamt i akvarievattnet - därmed mild långtidseffekt
 • Redan efter 4-7 dagar är algerna tydligt reducerade - nybildning av alger förhindras
 • Med dispenser för långvarig användning

Artikelnr.: TET-770379, Innehåll: 12 st., EAN: 4004218770379

Beskrivning

Tetra Algetten är ett medel mot alger i tablettform med en depotprincip för sötvattensakvarier.

Det är bara med friska och vackra vattenväxter som ett akvarium blir ett visuellt blickfång. Deras grönska är ofta det som verkligen framhäver fiskens färg. Utan växterna skulle många akvarier se kala ut, fiskarna skulle sakna gömställen och eventuellt lekplatser. Växter fungerar inte bara som ett dekorativt element utan har också viktiga biologiska funktioner i akvariet. De berikar vattnet med syre och reducerar kväveföreningar. Dessutom finns det fiskar och ryggradslösa djur som outtröttligt skrapar protozoer och alger från bladen hela dagen. På så sätt är växterna också kolonisationsområden för mat. En sund växttillväxt beror främst på tre faktorer: inert substrat med rätt näringsämnen, lämpliga ljusförhållanden och god vattenkvalitet med tillräckligt med koldioxid. Kombinationen av dessa tre faktorer ger bäst resultat. Om en eller flera av dessa faktorer saknas uppstår en obalans, vilket kan leda till hämmad växttillväxt och algbildning.

Med Tetra Algetten förhindras och kontrolleras alger på lång sikt. Tabletterna fungerar enligt depotprincipen: koncentrationen av de aktiva ämnena mot alger ökar långsamt i akvarievattnet och har därmed en mild långtidseffekt. Redan efter 4-7 dagar är algerna tydligt reducerade - nya alger bildas inte. Tetra Algetten levereras i en praktisk dispenser för långvarig användning.

Användning

Tetra Algetten ska användas enligt den medföljande bruksanvisningen och förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Algetter bör i allmänhet användas med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Oliver Knott rekommenderar:

Tack vare depotprincipen i Tetra Algetten bekämpas algerna aktivt under en längre tidsperiod - till och med bildandet av nya alger förhindras - och garanterar på så sätt ett vackert växtakvarium igen på kortast möjliga tid!

Marken (Hersteller): Tetra
Ingredienser
Ingredienser per 100 g
Monolinuron0,59 g
Säkerhets- och varningsanvisningar

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Använd biocider med försiktighet. Läs alltid ettiketten och produktinformationen före använding.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Tetra Algetten

1 kundrecension i alla språk

4,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
2 (66%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
1 (33%)
1 Stjärnor
0 (0%)

3 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder