Tetra Algezit, 10 st.

Effektivt mot alger

64 kr 81 kr -21%

(6 kr / st., inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 10 st.

Leverans senast torsdag, 20. juni om du beställer senast måndag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Innehåller intensiva aktiva substanser mot stark algtillväxt
 • "Nödbroms" vid mycket kraftig algtillväxt
 • Ingen missfärgning av vatten

Artikelnr.: TET-770409, Innehåll: 10 st., EAN: 4004218770409

Beskrivning

Tetra Algizit är ett medel mot alger i tablettform med intensiva aktiva ingredienser och ger omedelbar hjälp mot stark algtillväxt i sötvattensakvarier.

Det är bara med friska och vackra vattenväxter som ett akvarium blir ett visuellt blickfång. Deras grönska är ofta det som verkligen framhäver fiskens färg. Utan växterna skulle många akvarier se kala ut, fiskarna skulle sakna gömställen och eventuellt lekplatser. Växter fungerar inte bara som ett dekorativt element utan har också viktiga biologiska funktioner i akvariet. De berikar vattnet med syre och reducerar kväveföreningar. Dessutom finns det fiskar och ryggradslösa djur som outtröttligt skrapar protozoer och alger från bladen hela dagen. På så sätt är växterna också kolonisationsområden för mat. En sund växttillväxt är främst beroende av tre faktorer: intakt substrat med rätt näringsämnen, lämpliga ljusförhållanden och god vattenkvalitet med tillräckligt med koldioxid. Kombinationen av dessa tre faktorer ger bäst resultat. Om en eller flera av dessa faktorer saknas uppstår en obalans, vilket kan leda till hämmad växttillväxt och algbildning.

Med Tetra Algizit stoppas envisa och svåra algproblem omedelbart. Tabletterna innehåller intensiva aktiva substanser mot stark algtillväxt. De kan användas för att så att säga dra åt nödbromsen. Tetra Algizit missfärgar inte vattnet. Döda växt- och algrester bör avlägsnas från akvariet manuellt med ett nät så att vattenvärdena inte förändras. Suspenderat material filtreras bort.

Användning

Tetra Algizit används enligt den medföljande bruksanvisningen och ska hållas utom räckhåll för barn och husdjur. Algicider ska i allmänhet användas med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Oliver Knott rekommenderar:

Tack vare de intensiva aktiva ingredienserna drar Tetra Algizit i nödbromsen och stoppar algtillväxten omedelbart - befintliga, även envisa alger avlägsnas på nolltid!

Marken (Hersteller): Tetra
Ingredienser
Ingredienser per 100 ml
Monolinuron1,95 g
Säkerhets- och varningsanvisningar

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Använd biocider med försiktighet. Läs alltid ettiketten och produktinformationen före använding.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Tetra Algezit

2 kundrecensioner i alla språk

4,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
5 (83%)
4 stjärnor
1 (16%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

6 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder