Tetra Test CO2

Säkerställer växternas tillväxt

184 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1 st.

Leverans torsdag, 20. juni

I lager från 17. juni

Varför tar det längre tid?

Varför tar det längre tid? Den här produkten finns för närvarande inte i lager, men kommer snart. Du kan beställa direkt - varan skickas till dig så snart den finns i lager. Stäng meddelandet

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Tillförlitlig & exakt bestämning av CO2-innehållet
 • För alla sötvattensakvarier
 • Högt intervall
 • God långsiktig stabilitet

Artikelnr.: TET-734258, Innehåll: 1 st., EAN: 4004218734258

Beskrivning

Tetra Test CO2 används för att exakt bestämma kolhalten i sötvattensakvarier

En hälsosam och magnifik växttillväxt beror på tre viktiga faktorer: Förutom ett näringsrikt substrat och optimal belysning behöver växterna en kolkälla för sin fotosyntes. I den här processen producerar de livsviktigt syre i akvariet och bidrar på så sätt avsevärt till fiskarnas välbefinnande! Med Tetra CO2 Optimat ger du dina vattenväxter en perfekt grund som inte bara kommer att tacka dig med en tät och frodig tillväxt, utan också med livskraftiga fiskar. Friska växter minskar algnäringsämnen och patogener och absorberar föroreningar. Dessutom är vattnet något surare, vilket stabiliserar pH-värdet - en fördel, eftersom de flesta fiskar du håller kommer från ganska sura vatten ändå!

Tetra Plant Water Tank är ett bra val för dina fiskar.

Med Tetra CO2-testet kan du snabbt och exakt bestämma CO2-värdet i ditt akvarievatten.

Inkluderat är 2 x 10 ml testreagens, 2 mätrör, färgskala, bruksanvisningar och rekommendationer.

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:

Med Tetra Test CO2 kan du snabbt och exakt bestämma CO2-halten i ditt akvarievatten!

Marken (Hersteller): Tetra
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Tetra Test CO2

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder