Allmänna villkor 2023

Allmänt

Status 14.12.2022

Välkommen till www.olibetta.se!

Dessa allmänna villkor, inklusive retur- och ångerrätt reglerar handel via Olibetta webbshop. I sin nuvarande version utgör de avtalsgrunden för var och en av dina beställningar på www.olibetta.se.

På webbshoppen för www.olibetta.se erbjuds varor till försäljning till konsumenter enligt 1 § § 1 Z 2 och § 1 § 3 österrikiska KSchG samt till företagare i den mening som avses i § 1 § 1 Z. 1 österrikiska KSchG.

Olibetta är en webbshop för e-handelsprocesser från niceshops GmbH. Niceshops-gruppen har specialiserat sig på design av onlinebutiker och logistisk inom området e-handel inom olika produktsegment. Din avtalspartner för beställningar via webbshoppen www.olibetta.se är:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Österrike

E-post: sverige@olibetta.com
Telefon: (+43) 720 303050

(hädanefter "niceshops GmbH" eller "Vi").

För bättre läsbarhet görs ingen könsspecifik differentiering. Detta görs utan någon avsikt att diskriminera. Alla kön tilltalas lika.

Giltighet och godkännande av allmänna villkor

Varje gång du gör en beställning hos www.olibetta.se, godkänner du dessa villkor, samtycker till dem och accepterar deras exklusiva giltighet.

Alla affärsrelationer mellan dig och niceshops GmbH omfattas av dessa villkor i den version som gäller vid tidpunkten för din beställning. Avvikelser från dessa allmänna avtalsvillkor eller motstridiga affärsvillkor eller köp från dig kommer inte att bli en del av avtalet.

Vi kan ensidigt ändra dessa allmänna villkor endast i den mån det är nödvändigt för att lösa likvärdighetsproblem som uppstår i efterhand eller för att anpassa oss till förändringar i de rättsliga eller tekniska ramvillkoren. En sådan senare ändring kan inte ge upphov till någon nackdel för dig.

Kundkonto och gästbeställningar

Du är fri att registrera dig i www.olibetta.se webbshop med ett personligt kundkonto eller att göra gästbeställningar hos oss utan ett kundkonto. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar alltid är fullständiga och korrekta.
Med ett kundkonto kan du uppdatera eventuella ändringar av dina uppgifter där. Du är ansvarig för att behandla din åtkomstdata konfidentiellt och skydda dem från obehörig åtkomst. Om du misstänker missbruk av din login eller andra uppgifter av obehöriga personer måste vi informeras omedelbart.

Priser

Alla produktpriser är totalpriser. De inkluderar den lagstadgade momsen (moms). De belopp som anges vid beställningstillfället gäller.

Betalning kommer att göras till det konto som anges av niceshops GmbH, baserat på ditt valda betalningsalternativ.

Ibland kan vi använda tekniska marknadsföringsåtgärder för att erbjuda dig personliga priser eller rabatter baserat på automatiserat beslutsfattande. I det här fallet kommer du att informeras om eventuell anpassning för varje produkt.

Frakt

Varupriserna inkluderar inte fraktkostnader. Från ett visst ordervärde kan fraktkostnaderna strykas eller utelämnas. Innan vi slutför din beställning kommer vi att informera dig om fraktkostnaderna för din beställning. Du kan ta reda på mer om fraktkostnaderna här .

Vid betalning med postförskott debiterar leveranstjänstleverantören en tilläggsavgift för tjänsten (postförskottsavgift). Detta kommer att debiteras direkt av fraktbolaget.

Prenumerationer

Vi erbjuder abonnemang för vissa varor. Genom att beställa en prenumeration instruerar du oss att leverera dina prenumererade varor till dig med valbara intervall (prenumerationsleveranser). Motsvarande varor och fraktkostnader kommer att debiteras vid varje prenumerationsleverans via ditt valda betalningsalternativ.

Prenumerationerna är obegränsade och har ingen minimiperiod. Efter utgången av uppsägningsperioden kan giltiga prenumerationer sägas upp av endera parten när som helst och utan att ange skäl. Vänligen skicka annulleringar till sverige@olibetta.com. Prenumerationsleveranser, som vi redan har börjat genomföra innan vi mottog ditt uppsägningsmeddelande och har skickats, kommer fortfarande att debiteras.

Prisjustering: Kostnaderna för dina prenumererade varor samt frakten kan reduceras eller ökas under följande villkor för framtida prenumerationsleveranser. Vi förbehåller oss rätten att göra prisjusteringar om vi drabbas av kostnadsökningar eller kostnadsminskningar som är baserade på yttre omständigheter utanför vår kontroll. Sådana omständigheter inkluderar särskilt lagändringar, förändringar i kostnaderna för tillverkare, leverantörer, leverantörer av frakttjänster, externa tjänsteleverantörer eller underleverantörer, förändringar i produktions- och licenskostnader, förändringar i kostnaderna för hårdvaran eller mjukvaran som vi behöver, löneökningar och allmänna och betydande kostnadsförändringar till följd av ekonomisk inflation eller deflation. Varuprisförändringar sker endast i den mån våra egna kostnader för den specifika varan ökar eller minskar.
Du kommer att informeras via e-post om kommande prisändringar på dina prenumererade varor i god tid innan din nästa prenumerationsleverans. Du kan invända mot den kommande prisändringen fram till slutet av denna period genom att säga upp din prenumeration. I annat fall kommer annonserade prisändringar att anses accepterade av dig.

Betalningsvillkor

niceshops GmbH accepterar betalningsalternativen som anges i webbutiken.

Fraktvillkor

Om inte annat överenskommits sker leverans till den leveransadress eller packstation du angett.

Om du är konsument övergår risken för förlust av eller skada på varan (först då) till dig när du eller en av dig auktoriserad tredje part (som inte är transportören) har tagit emot varorna.

Beräknad leveranstid anges i varukorgen och i beställningssammanfattningen. Vi ansvarar inte om det finns hinder för leverans från leverantörer, tillverkare eller fraktbolag. Om leverans eller efterlevnad av en överenskommen leveranstid blir omöjlig på grund av omständigheter som vi inte är ansvariga för, har vi rätt att frånträda avtalet helt eller delvis. Vi kommer att informera dig om detta omgående. Skadeståndsanspråk i detta fall är uteslutna såvida det inte kan bevisas att vi har gjort ett fel. Du kommer att informeras om eventuella leveransbegränsningar innan beställningsprocessen påbörjas.

Om varor levereras till dig med uppenbara transportskador ber vi dig att omedelbart klaga till fraktbolaget och kontakta oss. Underlåtenhet att göra ett klagomål eller kontakt oss har inga konsekvenser för konsumenternas lagstadgade garantianspråk. Detta tjänar till att stödja våra anspråk mot fraktbolaget eller hos försäkringsbolaget.

Vi kan lägga till "gratisprodukter" till din beställning på frivillig basis. Det finns ingen rätt till gratisprodukter. Om du säger upp avtalet måste även dessa returneras.

Ingående av avtal

Innan du slutligen skickar din beställning har du möjlighet att kontrollera eventuella fel och korrigera dem vid behov under "Kontrollera beställning". Genom att klicka på knappen "Skicka och betala" slutför du din beställning och ger ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal med niceshops GmbH. Du är bunden till ditt erbjudande i tre dagar. Vi är inte skyldiga att acceptera detta erbjudande.

Vi kommer att bekräfta mottagandet av ditt erbjudande till den e-postadress du angett (kvitto eller orderbekräftelse). Denna bekräftelse innebär inte att vi accepterar ditt erbjudande.

Det räknas inte heller som ett accepterande av ditt erbjudande om du har valt ett betalningsalternativ som kräver att du betalar i förskott eller som gör att du omedelbart debiteras eller debiteras ditt konto. Detta för att vi vill göra sådana betalningsalternativ tillgängliga för dig som en tjänst, men det kan vara omöjligt för oss att acceptera ditt erbjudande, till exempel på grund av leveransproblem eller otillgänglighet av varorna. Om vi inte accepterar ditt erbjudande kommer vi omedelbart att återbetala de belopp du har betalat i förskott.

Vi kan acceptera erbjudanden genom att skicka en frakt- eller avtalsbekräftelse via e-post eller genom att skicka de varor du har beställt. Med detta accepterande av ditt erbjudande ingås köpeavtalet.

Lagring av avtalstext

Avtalstexten, det vill säga de allmänna villkoren som gäller vid tidpunkten för ingåendet av avtalet, inklusive retur- och ångerrätten och din information om beställningsprocessen, lagras av oss. Du kommer att få kontraktstexten som gäller din beställning till den e-postadress du angett.
Om du har registrerat dig för ett kundkonto kan du spåra dina beställningar och tillhörande information under rubriken "Mina beställningar".

Löptid och äganderättsförbehåll

Förfallodagen för våra reklamationer börjar tidigast vid mottagande av varorna och senast med fakturering. Om fordringarna inte betalas inom fjorton dagar kan vi kräva 4 % per år med lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Om du inte är konsument baseras dröjsmålsräntan på 456 § i den österrikiska UGB (Unternehmensgesetzbuch) .

Alla varor som levereras av oss förblir vår egendom fram till full betalning. Att sälja varorna till tredje part innan full betalning kräver vårt samtycke i förväg.

Om du inte har accepterat varan enligt överenskommelse (brist i godkännande) har vi rätt att antingen lagra varorna, för en lagringsavgift på 0,1 % av bruttofaktureringssumman per kalenderår eller lagra varorna hos en domstol på dina kostnader och risker.

Ångerrätt

Denna ångerrätt gäller endast om du lägger din beställning som konsument.

Ångerrätt

Som konsument har du lagstadgad rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar och utan att ange någon anledning. Den lagstadgade ångerfristen börjar den dag då du eller en av dig angiven tredje part som inte är transportör tog emot varorna.
Utöver din lagliga rätt ger vi dig en utökad ångerrätt på ytterligare 16 dagar för denna period. Du har alltså totalt 30 dagar på dig att häva avtalet .

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, telefonsamtal eller e-post).

Du kan använda ångerformuläret för detta, men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla ångerfristen räcker det om du skickar meddelandet angående utövandet av din ångerrätt innan ångerfristen på 30 dagar har gått ut.

Ångerrätten gäller inte avtal för:

 • Tjänster om niceshops GmbH har tillhandahållit tjänsten i sin helhet. Dock endast om niceshops GmbH har börjat uppfylla avtalet före utgången av ångerfristen enligt § 11 österrikiska FAGG på grund av en uttrycklig begäran från dig (§ 10 österrikiska FAGG) och du dessutom antingen
  • innan tillhandahållandet av tjänsten påbörjas, har erkänt att du kommer att förlora din ångerrätt vid full utförande av avtalet, eller
  • niceshops GmbH begärde specifikt ett besök för att få reparationsarbeten utförda,
 • varor eller tjänster vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden som niceshops GmbH inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen,
 • varor som är gjorda efter kundens specifikationer eller är tydligt skräddarsydda för personliga behov,
 • varor som snabbt kan förstöras eller vars sista förbrukningsdatum snart överskrids (t.ex. lättfördärvlig mat),
 • varor som levereras förseglade och inte lämpar sig för retur av hälso- eller hygienskäl om deras försegling togs bort efter leverans (t.ex. hygien- eller vårdprodukter),
 • varor som på grund av sin natur var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans,
 • alkoholhaltiga drycker, vars pris överenskoms vid tidpunkten för avtalets ingående, men som inte kan levereras tidigare än 30 dagar efter avtalets ingående och vars nuvarande värde beror på fluktuationer på marknaden över vilken niceshops GmbH inte har något inflytande,
 • ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram som levereras i en förseglad förpackning om den inte är förseglad efter leverans,
 • tidningar, magasin eller tidskrifter med undantag för prenumerationsavtal för leverans av sådana publikationer,
 • tjänster inom områdena inkvartering för andra ändamål än bostadsändamål, transport av varor, uthyrning av motorfordon och leverans av mat och dryck samt tjänster som tillhandahålls i samband med fritidssysselsättningar, i varje fall där en specifik tid eller tidsperiod avtalats för fullgörandet av kontraktet av niceshops GmbH,
 • tillhandahållande av digitalt innehåll som inte ska levereras på en fysisk databärare (t.ex. nedladdningar, e-böcker, ...), om niceshops GmbH har börjat uppfylla avtalet (d.v.s. det digitala innehållet tillhandahålls). Ångerrätten upphör dock endast i de fall du är skyldig att göra en betalning enligt avtalet, där du också är
  • uttryckligen har samtyckt till början av fullgörandet av avtalet före utgången av ångerfristen,
  • har bekräftat att du är medveten om att du kommer att förlora din ångerrätt till följd av att kontraktet påbörjas i förtid, och
  • niceshops GmbH har försett dig med en kopia eller bekräftelse i enlighet med avsnitt 5 (2) eller avsnitt 7 (3) i österrikiska FAGG.

Du har inte heller rätt att frånträda kontrakt för brådskande reparations- eller underhållsarbete där du uttryckligen har bett niceshops GmbH att besöka för att utföra detta arbete. Däremot är ångerrätten inte utesluten för andra tjänster som du inte uttryckligen efterfrågat eller för levererade varor som inte nödvändigtvis behövs som reservdelar för underhåll eller reparation.


Konsekvenser av ångerrätten

Om du häver detta avtal effektivt kommer alla gjorda betalningar att återbetalas till dig senast inom 14 dagar efter mottagandet av din hävningsförklaring. Detta gäller inklusive betalda leveranskostnader, men endast upp till beloppet av de billigaste standardleveranskostnaderna som erbjöds för din beställning.
För återbetalningen kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för din ursprungliga betalning. Du kommer under inga omständigheter att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills antingen vi har mottagit de returnerade varorna eller så har du lämnat bevis på att varorna har returnerats.

Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Sista datum för retur av varor: Du måste returnera varorna inom 14 dagar från den dag då du meddelade oss om din uppsägning av detta avtal. Returfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan returtiden på 14 dagar har gått ut. Vi kommer att informera dig om returadressen.

Returer på grund av annullering är kostnadsfria från följande länder:
Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Kroatien, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovenien, Slovakien

Returkostnader från länder som inte anges ovan står du själv för. Detta görs av affärsmässiga, juridiska och logistiska skäl och utan någon avsikt att diskriminera.

Detaljerad information om returer hittar du här.

Slut på ångerrätten

Garanti

Garanti: Om inget annat anges gäller de allmänna lagstadgade garantibestämmelserna. Garantin för defekter orsakade av dig är utesluten. Detta är särskilt fallet vid felaktig hantering, felaktig användning eller obehöriga reparationsförsök.

Vi garanterar inte att bilderna som publiceras i webbshoppen är identiska med de varor som faktiskt levereras.

Tillverkargaranti: I den mån tillverkarna av de varor som erbjuds av oss erbjuder frivilliga garantier, ska alla anspråk som uppstår härav riktas direkt mot tillverkaren. niceshops GmbH:s ansvar enligt tillverkarens garanti är uteslutet. Som konsument har du rätt att få denna garanti tillgänglig för dig skriftligen (t.ex. som en bilaga i leveransen eller inom bruksanvisningen) eller på annat permanent tillgängligt medium (t.ex. e-post). Dina lagstadgade garantirättigheter gentemot oss är dock inte begränsade av några tillverkargarantier.

Ansvarsfriskrivning

Skadeståndsanspråk mot niceshops GmbH är uteslutna såvida inte vi eller våra ställföreträdande agenter eller agenter har agerat avsiktligt eller med grov vårdslöshet.

Ansvarsbeloppet är begränsat till den skada som normalt kan förutses vid den tidpunkt då avtalet ingicks.

Vi är inte ansvariga gentemot företag för utebliven vinst.

Ansvaret för skada till följd av skada på liv, lem och hälsa, för oaktsamt eller avsiktligt brott mot väsentliga avtalsförpliktelser och enligt produktansvarslagen förblir opåverkat.

Vi är inte ansvariga om vi inte kan uppfylla skyldigheter som härrör från avtalsförhållandet på grund av omständigheter som vi eller en ställföreträdare inte är ansvariga för. Det gäller bland annat bristande tillgång på energi- eller teletjänster och på grund av force majeure.

Dataskydd

Bestämmelserna om dataskydd finns i dataskyddsförklaringen.

Avtalsspråk, tillämplig lag och behörig domstol

Det språk som är tillgängligt för ingående av avtalet är svenska.

Österrikisk lag tillämpas på detta avtalsförhållande som överenskommits och används som grund. Om du är konsument får dock detta lagval inte leda till att du fråntas det skydd som de tvingande bestämmelserna i ditt hemland ger dig (jfr Art. 6 Para. 2 Rom I-VO). Tillämpningen av Förenta nationernas konvention om internationella köp av varor (FN:s försäljningskonvention) och referensstandarder är utesluten.

Om du inte är en konsument är den exklusiva jurisdiktionen Graz, Österrike.

Skiljenämnd och tvistlösning online

Vi erbjuder konsumenter ett alternativt tvistlösningsförfarande hos följande alternativa tvistlösningsorgan: https://www.ombudsstelle.at

Konsumenter har också möjlighet att kontakta EU:s onlineplattform för tvistlösning: https://ec.europa.eu/odr

Du kan också skicka in ditt klagomål direkt till oss på: sverige@olibetta.com