JBL ProAquaTest Koppar, Påfyllning

Vattenprov

57 kr 115 kr -50%

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Påfyllning

Leverans senast tisdag, 23. april om du beställer senast torsdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
 • Bestämning av det optimala kopparvärdet för kontroll av tungmetaller i sötvatten- och havsakvarier samt dammar
 • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Användning: vid nyuppsättning, vid dödlighet hos ryggradslösa djur eller fiskar och vid dosering av kopparhaltiga läkemedel

Artikelnr.: JBL-2411500, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241153

Beskrivning

JBL ProAqua Test CU är ett vattentest för att analysera det optimala kopparvärdet i sötvatten- och marina akvarier samt i dammar.

Koppar är en tungmetall som är viktigt som spårämne men har också en förödande effekt som cellgift över en viss koncentration. Koppar kommer in i akvariet främst via kranvattnet, eftersom kopparrör ofta användes för vatteninstallationer. Om vattnet står länge i sådana rör kan stora mängder koppar lösas upp. Före användning ska vattnet i röret därför tömmas. Av samma skäl bör regnvatten som runnit genom kopparrännor inte användas. När du installerar akvarier eller dammar ska du alltid se till att kopparfria metallföremål används. En kontrollerad koppartillförsel uppnås genom användning av läkemedel mot parasitsjukdomar hos fiskar och vissa algodödande medel. De kopparkoncentrationer som man siktar in sig på där kan tolereras av fisken under en viss tid, medan parasiterna dör.

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Koppar är en av de mest dödliga cytotoxinerna för fiskar och ryggradslösa djur och är en av de första halter som bör kontrolleras omgående när plötsliga dödsfall av fiskar eller ryggradslösa djur inträffar!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Koppar

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
3 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

3 recensioner

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder