JBL ProAquaTest Magnesium/Calcium

Vattenprov

79 kr 99 kr -20%

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Påfyllning

Leverans senast fredag, 09. juni om du beställer senast måndag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärden i akvarier
 • Bestämning av kalcium- och magnesiuminnehållet i marina akvarie
 • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Användning för att kontrollera stagnerande koralltillväxt

Artikelnr.: JBL-2413700, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241375

Beskrivning

JBL ProAqua Test Mg-Ca är ett vattentest för att analysera kalcium- och magnesiumhalten i marina akvarier.

Kalcium används för att bygga upp skelettet hos koraller och skalet hos musslor, snäckor, tubmaskar och andra. En för låg kalciumnivå i det marina akvariet försämrar korallernas tillväxt och de vitala funktionerna hos andra ryggradslösa djur och fiskar.
Magnesium bildar tillsammans med kalcium den totala hårdheten. Magnesium är tillsammans med kalium ett av de makroelement som koraller behöver för att växa sunt och starkt. För låga kalcium- och magnesiumnivåer försämrar korallernas tillväxt och hindrar vackra kalkhaltiga rödalger från att växa.

Rekommenderade kalciumvärden:
Marint akvarium: 1200-1600 mg/l

Lätt att använda:
Gör först det inkluderade kalciumtestet och sedan magnesiumtestet. Subtrahera resultatet av kalciumtestet från resultatet av magnesiumtestet = magnesiumhalt.

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Oförklarliga problem med koraller är ofta orsaken till en underförsörjning av näringsämnen - ett vattentest ger snabb och tillförlitlig information om detta!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frågor & svar om JBL ProAquaTest Magnesium/Calcium

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Magnesium/Calcium

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

1 recension

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: