JBL ProAquaTest Oxygen, Påfyllning

Vattenprov

131 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Påfyllning

Leverans senast fredag, 31. maj om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

Bara 1 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
 • Bestämmer den aktuella syrehalten i sötvatten- och marina akvarier samt dammar
 • Snabbtest för kontroll av syre
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Används när du inrättar ett nytt akvarium: 1 x per vecka eller när det finns tecken på syrebrist

Artikelnr.: JBL-2411300, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241139

Beskrivning

JBL ProAqua Test O2 är ett vattentest för att analysera den aktuella syrehalten i söt- och saltvattenakvarier samt i dammar.

Vatten är inte bara vatten. Regnvattnet absorberar redan föroreningar och när det väl tränger ner i grundvattnet berikas det med andra ämnen, som inte alla är lämpliga för akvarier. Ständig övervakning av vattenvärdena i akvariet, särskilt när man inrättar ett nytt akvarium, är den viktigaste prioriteringen för en framgångsrik akvaristik. Med ProAqua Test erbjuder JBL möjligheten att snabbt och exakt bestämma de viktigaste vattenvärdena i hemlaboratoriet. Tack vare den bifogade mycket detaljerade bruksanvisningen med tips och råd är vattenprovningen en barnlek. Leveransen omfattar allt nödvändigt material, t.ex. testreagens, doseringsspruta, kuvetter, mätskedar och färgkort. Testreagenserna kan köpas separat.

Alla djur som lever i vatten behöver syre för att andas. De osynliga hjälparna i akvariet och dammen, reningsbakterierna, är också beroende av en tillräcklig syrehalt för att omvandla ammonium till nitrat. Den nödvändiga syretillförseln kan säkerställas genom tillräcklig plantering. I akvarier och dammar med liten eller ingen växtlighet, liksom i marina akvarier, bör syrehalten alltid hållas på lämpligt mättnadsvärde med hjälp av teknisk utrustning. Mättnadsvärdet beror på vattentemperaturen. Växterna kan överskrida detta mättnadsvärde genom assimilering. I välplanterade akvarier och dammar kan man mot slutet av belysningsperioden hitta värden som ligger 1-2 mg/l över mättnadsvärdet.

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Syrehalten i vattnet är inte alltid tillräcklig - en regelbunden kontroll skapar säkerhet!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Oxygen

1 kundrecension i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
3 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

3 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder