JBL ProAquaTest pH 7,4-9,0, Påfyllning

Vattenprov

91 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Påfyllning

Leverans senast fredag, 31. maj om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

Bara 2 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärden i akvariet
 • Bestämmer det optimala pH-värdet för söt- och saltvattenakvarier
 • Tillsätt reagenser till vattenprovet, jämför med färgtabellen
 • Innehåll för 50 mätningar
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Appliceringstid för nyuppsättning: 1 x dagligen, därefter varje vecka

Artikelnr.: JBL-2410600, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241061

Beskrivning

JBL ProAqua Test pH 7,4-9,0 är ett vattentest för att analysera det optimala pH-värdet i sötvatten och marina akvarier.

JBL ProAqua Test pH 7,4-9,0
Att hålla ett lämpligt pH-värde så konstant som möjligt är en viktig förutsättning för alla vattenlevande organismers välbefinnande. Plötsliga svängningar bör undvikas till varje pris. Dessutom förändras många ämnen som är lösta i vatten beroende av pH-värdet. Mängden koldioxid som kan lösas upp i vatten är till exempel direkt kopplad till pH-värdet. pH-värdet kan därför fungera som en enkel kontrollvariabel för justering av gödslingssystem med koldioxid, förutsatt att det inte finns några andra syror (t.ex. humussyror) i vattnet som påverkar pH-värdet förutom koldioxid. Den optimala CO2-koncentrationen för växter och oskadlig för fiskar uppnås vid ett pH-värde på cirka 6,8-7,3. Karbonathårdheten bör inte vara lägre än 4° dH. Exakt pH-mätning kan också vara nödvändig för speciella tillämpningar, t.ex. fiskodling. JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 används också här. Det optimala pH-värdet för de flesta sötvattenfiskar och växter ligger i det neutrala området runt 7.

Det finns även sötvattenfiskar som kräver något surt eller alkaliskt vatten. För särskilt noggranna mätningar av pH-värdet finns JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 (även för kontroll av CO2-gödsling) för sötvattensakvarier och JBL PRO AQUATEST pH 7,4-9,0 för saltvattensakvarier och trädgårdsdammar. För saltvattensorganismer anses pH-värden runt 8,2 vara optimala. Särskilt i marina akvarier med lägre djur (ryggradslösa djur) kan förbrukningen av kalciumbikarbonat leda till att pH-värdet (och karbonathårdheten) sjunker om inte en regelbunden tillförsel sker. När man har fiskar från lätt alkaliska sötvatten, t.ex. Malawisjön och Tanganyikasjön, rekommenderas värden runt 8-8,5. För koi och andra arter anses pH-värden mellan 7,5-8,5 vara optimala. I trädgårdsdammen, men framför allt i akvariet, kan bristen på koldioxid leda till att framför allt algerna konsumerar vätekarbonat i vattnet genom sin snabba assimilering under fotosyntesen (biogen avkalkning) och på så sätt driver pH-värdet till farliga nivåer för fiskar (över 10).

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Ett akvarium står och faller med pH-värdet - därför bör detta värde hållas noggrant i åtanke!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest pH 7,4-9,0

2 kundrecensioner i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
3 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

3 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder