JBL ProAquaTest Total Hårdhet

Vattenförbättringsmedel

89 kr 112 kr -21%

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Set

Leverans senast fredag, 09. juni om du beställer senast måndag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
 • Bestämmer den optimala totalhårdheten i söt- och saltvattenakvarier och dammar
 • Färgförändringstest: tillsätt reagens dropp för dropp till vattenprovet
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Appliceringstid för nyuppsättning: 1 x dagligen, sedan varje vecka

Artikelnr.: JBL-2410800, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241085

Beskrivning

JBL ProAqua Test GH är ett vattentest för att analysera den optimala totala hårdheten i sötvatten- och marina akvarier samt i dammar.

Vatten är inte bara vatten. Regnvattnet absorberar redan föroreningar och när det väl tränger ner i grundvattnet berikas det med andra ämnen och alla dessa ämnen är inte lämpliga för akvarier. Ständig övervakning av vattenvärdena i akvariet, särskilt när man inrättar ett nytt akvarium, är den viktigaste prioriteringen för en framgångsrik akvaristik. Med ProAqua Test erbjuder JBL möjligheten att snabbt och exakt bestämma de viktigaste vattenvärdena i hemlaboratoriet. Tack vare den bifogade mycket detaljerade bruksanvisningen med tips och råd är vattenprovningen en barnlek. Leveransen omfattar allt nödvändigt material, t.ex. testreagens, doseringsspruta, kuvetter, mätskedar och färgkort. Testreagenserna kan köpas separat.

Vattnet kan innehålla olika mängder mineralsalter beroende på ursprunget, t.ex. på grund av bottenskiktets ursprung. Totalhårdhet är per definition den totala koncentrationen av alla alkaliska jordjoner i vattnet. Den totala hårdheten består till stor del av kalcium- och magnesiumsalter. De flesta fiskar och växter kan hållas vid en total hårdhet på 5-25° dH. Man bör dock sträva efter att minska alltför höga värden för total hårdhet genom att vidta lämpliga åtgärder.

Rekommenderade värden för total hårdhet:
Sötvattensakvarium (akvarium): 8-25° dGH
Akvarium i Tanganyikasjön i Malawi: 5-20° dGH
Växtakvarier med få fiskar (aquascaping): 3-10° dGH
Mervattenakvarier: inte mätbart, eftersom det är för högt. Testa kalcium och magnesium separat
Dammar: 6-20 °dGH

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Den totala hårdheten ger information om de salter som är lösta i vattnet!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Frågor & svar om JBL ProAquaTest Total Hårdhet

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Total Hårdhet

7 kundrecensioner i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
20 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

20 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 7 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: