Microbe-Lift Plantscaper Liquid - Flytande Växtlim/Aquascaping-lim, 50 g

Med maximal vidhäftningsstyrka

128 kr

(2.560 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 50 g

I lager från 01. augusti

Varför tar det längre tid?

Varför tar det längre tid? Den här produkten finns för närvarande inte i lager, men kommer snart. Du kan beställa direkt - varan skickas till dig så snart den finns i lager. Stäng meddelandet

Leverans tisdag, 06. augusti

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • För sötvattensakvarier
 • Räcker länge
 • Säker för växter

Artikelnr.: MIC-PSCAL50, Innehåll: 50 g, EAN: 4260735741159

Beskrivning

Plantscaper Liquid från Microbe-Lift är ett flytande superlim som är perfekt för att limma stenar, rötter och många andra dekorativa föremål i ditt sötvattensakvarium!
Den är mycket ekonomisk och lämpar sig även för bomullsmetoden på grund av sin flytande formulering.

Det mångsidiga limmet har hög cyanoakrylathalt, är fritt från skadliga ämnen och är ofarligt för djur och växter. Den härdar snabbt även under vattnet och är det perfekta verktyget för att modellera ditt undervattenslandskap!

Användning:
Applicera limmet på de områden du vill limma och håll dem på plats i några sekunder.

Tips:
Limmet är också perfekt för bomullsmetoden. Detta innebär att man pressar en liten bit bomullsull med fingrarna för att göra den mer kompakt. Bomullsbiten placeras sedan mellan ytorna som ska limmas och blötläggs med limet. Bomullen anpassar sig bättre efter ytornas konturer och säkerställer en större vidhäftande yta - för perfekt resultat.

Marken (Hersteller): Microbe-Lift
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P262 - Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • EUH 202 - Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Microbe-Lift Plantscaper Liquid - Flytande Växtlim/Aquascaping-lim

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder