Sera med Protazol

Helande medel

SlutsåldTillverkas inte längre

Liknande produkter:

Sera Micron Nature 50ml
Sera Artemia-Mix
Sera aquatan

Sera aquatan

50 ml - 5L
Beskrivning

Sera med Professional Protazol är ett läkemedel för behandling av sötvattenfiskar vid angrepp av encelliga hudparasiter.

Goda uppfödningsförhållanden är det bästa skyddet mot sjukdomar hos fisk. Trots alla ansträngningar går det dock inte alltid att förebygga sjukdomar helt och hållet. Oavsett om patogenerna har introducerats genom nya bestånd/planteringar eller om andra faktorer är ansvariga för sjukdomsutbrottet krävs det i alla fall snabba och effektiva åtgärder. Sera-produkterna i serien Cure Diseases följer med behandlingen från stödjande förberedelser till själva behandlingen med specialiserade, effektiva sera-läkemedel, till rengöring och biologisk reaktivering av vattnet efter en lyckad behandling.
Fiskar reagerar generellt sett känsligt på stress, oavsett om det är på grund av transport, andra eller nya fiskar, men också på ogynnsamma miljöförhållanden i akvariet. Detta påverkar ofta fiskens immunsystem så mycket att deras försvarssystem inte längre är helt intakt. Allmänna tecken på ett parasitangrepp är ovilja att äta och avmagring, minskad rörelseförmåga, avklippta fenor, mörkfärgning och gnidning mot inredning och substrat. Små vita fläckar på kroppen och fenorna är typiska tecken på den patogen som orsakar vitfläckssjukan (Ichthyophtirius multifilis) - allmänt känd som Ichthyo Vitaktigt och grått slemhinnor tyder på att fisken är angripen av den bönformade hudblåsan (Ichthyobodo Costia). Ett antal andra parasiter (t.ex. den hjärtformade Chilodonella, Tetrahymena, Apiosoma, Episzylis och Trichodina) angriper särskilt försvagade fiskar. Vita, bomullsulliknande beläggningar, särskilt på skadade områden på fisk eller på fiskägg, är typiska för svampar (Sprolegnia eller Achlya).

sera Protazol tolereras inte av broskfiskar som rockor och hajar. Vissa mörtar kan reagera känsligt.

Användning:
Skaka väl före användning! Tillsätt 1 ml Protazol till 20 liter akvarievatten och rör om. En liten temperaturhöjning under och en vecka efter behandlingen rekommenderas, förutsatt att fisken tål detta. Under behandlingen ska vattnet vara väl luftat. Behandlingen pågår i 24 timmar, varefter ett vattenbyte på minst 80% bör genomföras. Ichthyo-parasiter som redan har dödats kan förbli synliga som diffusa vitaktiga fläckar i några dagar. I envisa fall kan behandlingen upprepas 4-5 dagar efter den första behandlingen. Läkemedel bör i allmänhet inte överdoseras, eftersom redan försvagade fiskar kan reagera känsligare.

Obs:
UV-C-utrustning och CO2-system ska vara avstängda under behandlingen. Aktivt kol och andra absorberande filtermedier bör avlägsnas. De icke-toxiska lösningsmedel som ingår i läkemedlet bryts ned biologiskt av nyttiga bakterier. Detta sker vid syreförbrukning. Under vissa förhållanden kan grumlighet och syrebrist uppstå. För att avlägsna lösningsmedlen måste därför ett vattenbyte genomföras i slutet av behandlingen. Under appliceringen bör utfodring inte ske eller endast mycket sparsamt.

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:

Med sera Protazol behandlar du dina fiskar snabbt och effektivt mot vitpricksjuka och andra encelliga hudparasiter!

Marken (Hersteller): Sera

svenska recensioner skriven för Sera med Protazol