Sera Phyto med Tremazide

För akvariefiskar mot hud- och gälmaskar

SlutsåldTillverkas inte längre

Liknande produkter:

Sera Phyto med Protazide
Sera Phyto med Bactazide
Sera Phyto med Mycozide
Beskrivning

Det växtbaserade läkemedlet sera Phyto med Tremazid innehåller mycket effektiv och naturlig pepparmyntsolja som aktiv ingrediens för behandling mot hud- och gälmaskar i söt- och havsvatten samt i trädgårdsdammar. Syntetiska aktiva ingredienser, såsom ämnen som innehåller klor, ingår inte.

Sera Phyto med Tremazid har ingen effekt på biologisk filtrering, det är särskilt väl tolererat, biologiskt nedbrytbart och leder inte till bakteriell grumlighet i akvarievattnet. Därför är justeringen av vattenvärdena och en efterföljande vattenförändring överflödig.

Aktiv ingrediens: Pepparmintolja från Mentha piperita L. 2.0 ml

Läkemedel för djur. Förvaras inlåst och utom räckhåll för barn och husdjur. Kom inte i kontakt med hud och ögon. Förvaras i rumstemperatur och skyddas från ljus. Använd inte tillsammans med andra läkemedel. Observera bipacksedeln!

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:

Med Sera Phyto med Tremazid behandlar du dina fiskar mot hud- och gälmask i sötvatten och havsvatten samt i trädgårdsdammen.

Marken (Hersteller): Sera

svenska recensioner skriven för Sera Phyto med Tremazide