Tetra pH/KH Minus

Vattenkonditionerare

126 kr 141 kr -11%

(504 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 250 ml

Leverans senast måndag, 18. december om du beställer senast tisdag klockan 09:30.

Bara 3 styck kvar på lager

Leverans före jul: Beställ senast tors, 14. dec kl 23:59. Mer information.

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Möjliggör exakt och kontrollerad sänkning av karbonathårdhet (KH)
 • Karbonathårdhet och pH-värden justeras
 • Hög säkerhet vid applicering, mycket lätt att använda

Artikelnr.: TET-771475, Innehåll: 250 ml, EAN: 4004218771475

Beskrivning

Tetra pH/KH minus möjliggör en exakt och kontrollerad sänkning av karbonathårdhet i sötvatten- och marina akvarier.

Vatten är inte bara akvarievatten. Det är först när alla parametrar är rätt som akvariet erbjuder alla fiskar och växter ett hem där de trivs och kan föröka sig. Tack vare Tetras produktinnovationer, som produceras i företagets eget utvecklings- och forskningslaboratorium, får akvaristen verktygen för att förvandla sitt akvarium till en oas där alla invånare mår bra. Alla fiskar är inte likadana - beroende på deras livsmiljöer kräver olika arter olika vattenvärden där de trivs optimalt och uppvisar ett livskraftigt beteende. Inkonsekvenser i dessa kan leda till sjukdomar i det långa loppet.

Dosering:

För att sänka pH-värdet och karbonathårdheten, tillsätt högst 25 ml på 100 l akvarievatten. Upprepa denna process varannan eller var tredje dag tills önskad KH är uppnådd. Denna behandlingsmetod sänker karbonathårdheten med ca 2° dH per gång. Under behandlingen ska du lufta vattnet och stänga av all koldioxidtillförsel. Kontrollera genom regelbundna vattentester att karbonathårdheten inte sjunker under 2 till 4° dH, annars kan pH-värdet sjunka på ett farligt sätt. Långsiktig reglering av KH och pH: Tillsätt 5 ml till 100 l akvarievatten varannan till var tredje dag. Detta sänker KH med ca 0,4° dH per användning. Denna regelbundna behandling resulterar i en gradvis och permanent sänkning av KH.

Oliver Knott rekommenderar:

Tetra pH/KH minus kan användas för att producera exakt och kontrollerad karbonathårdhet i söt- och saltvattenakvarier.

Marken (Hersteller): Tetra
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

Varningsanvisningar:

 • H290 - Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Tetra pH/KH Minus

2 kundrecensioner i alla språk

4,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
3 (75%)
4 stjärnor
1 (25%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

4 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: