JBL ProAquaTest Järn

Vattenprov

179 kr 257 kr -30%

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: Set

Leverans senast måndag, 18. december om du beställer senast tisdag klockan 09:30.

I lager

Leverans före jul: Beställ senast tors, 14. dec kl 23:59. Mer information.

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
 • Bestämmer det optimala järnvärdet i söt- och saltvattenakvarier och dammar
 • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för vattnets egenfärgning
 • Detaljerad information om vattenanalyser på JBL:s hemsida
 • Barnsäkra reagensflaskor
 • Användning: för nyetablering, problem med gröna alger eller stagnerande växttillväxt

Artikelnr.: JBL-2411600, Innehåll: 1 set, EAN: 4014162241160

Beskrivning

JBL ProAqua Test Fe är ett vattentest för att analysera det optimala järnvärdet i sötvatten- och marina akvarier samt i dammar.

Järn är ett oumbärligt spårämne för växters och djurs organ. Förutom en tillräcklig tillförsel av koldioxid och andra spårämnen är järn avgörande för en god växttillväxt och förbrukas kontinuerligt. En glas och gulaktig färgning på unga bladskott och yngre blad är ett tecken på järnbrist. Järn och vissa andra spårämnen är endast stabila i vatten under en begränsad tid, även om de är bundna till så kallade kelatorer, vilket är vanligt i moderna gödselmedel. Dessutom är kranvatten vanligtvis fritt från järn. Därför måste järnhalten kontrolleras regelbundet med detta test. En koncentration på 0,1-0,2 mg/l är tillräcklig för god växttillväxt. I mycket tätt bevuxna akvarier kan värden upp till 0,6 mg/l vara användbara. I havsvatten rekommenderas värden på upp till 0,05 mg/l.

Vår expert Oliver Knott rekommenderar:
Problem med stillastående växter eller oförklarliga gröna alger kan lätt fås under kontroll eller förhindras om du håller ett öga på järnnivåerna!

Marken (Hersteller): JBL
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för JBL ProAquaTest Järn

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
15 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

15 recensioner

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: