Vätsketestare för akvarier

Handla efter kategorier

Vattentest: 98 produkter

Filter

 • JBL ProAquaTest Combi Set Plus NH4
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
  • Bestämmer pH-värde, karbonathårdhet, ammonium/ammoniak, nitrit, nitrat och CO2
  • Tillsätt reagenser till vattenprovet, jämför med färgtabellen
 • JBL ProAquaTest Kalium
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
  • Bestämning av kaliumhalten i söt- och saltvattenakvarier och dammar
  • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • JBL ProAquaTest Karbonathårdhet
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
  • Bestämmer den optimala karbonathårdheten i söt- och saltvattenakvarier och dammar
  • Färgförändringstest: tillsätt reagens dropp för dropp till vattenprovet
 • JBL ProAquaTest Total Hårdhet
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
  • Bestämmer den optimala totalhårdheten i söt- och saltvattenakvarier och dammar
  • Färgförändringstest: tillsätt reagens dropp för dropp till vattenprovet
 • JBL ProAquaTest Lab
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärden i akvarier
  • Bestämmer pH-värde, karbonathårdhet, total hårdhet, ammonium/ammoniak, nitrit, nitrat, fosfat, järn, koppar, silikat, syre samt CO2
  • Tillsätt reagenser till vattenprovet, jämför med färgtabellen
 • JBL ProAquaTest Nitrat
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
  • Bestämning av nitrathalten i söt- och saltvattenakvarier samt i dammar
  • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • JBL ProAquaTest Magnesium/Calcium
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärden i akvarier
  • Bestämning av kalcium- och magnesiuminnehållet i marina akvarie
  • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • JBL ProAquaTest Ammonium
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
  • Bestämning av ammonium (NH4) och ammoniak (NH3) i sötvatten- och marina akvarier samt dammar
  • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • JBL ProAquaTest pH 6,0-7,6
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärden i akvariet
  • Bestämmer det optimala pH-värdet för söt- och saltvattenakvarier
  • Tillsätt reagenser till vattenprovet, jämför med färgtabellen
 • JBL ProAquaTest Järn
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
  • Bestämmer det optimala järnvärdet i söt- och saltvattenakvarier och dammar
  • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för vattnets egenfärgning
 • ProAquaTest Phosphate Sensitive (fosfatkänslig)
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärden i akvarier
  • Bestämmer fosfatinnehållet i sötvatten- och marina akvarier samt dammar
  • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • JBL ProAquaTest CO2/pH Permanent
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvarier
  • Permanent direktmätning av optimalt pH-värde och CO2-halt i sötvattensakvarier
  • Permanent test för gödselkontroll; den permanenta testanordningen är fast monterad i akvariet
 • JBL ProAquaTest Nitrit
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
  • Bestämning av nitritinnehållet i sötvatten- och marina akvarier samt dammar
  • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • JBL ProAquaTest Magnesium Sötvatten
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
  • Snabbtest för att bestämma magnesiumhalten i sötvattensakvarier
  • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • JBL ProAquaTest CO2 direkt
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
  • Snabbtest för att bestämma koldioxidhalten i sötvattensakvarier
  • Dropptest med färgning
 • Easy-Life Kalium - Potassium Test
  • Användarvänlig
  • Lätt att läsa
  • Minst 50 tester i testkassetten
 • JBL ProAquaTest Silikat
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvarier
  • Bestämning av silikatinnehållet i sötvatten- och marina akvarier samt dammar
  • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • JBL ProAquaTest Oxygen
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
  • Bestämmer den aktuella syrehalten i sötvatten- och marina akvarier samt dammar
  • Snabbtest för kontroll av syre
 • JBL ProAquaTest LAB Proscape
  • Enkel och säker kontroll
  • För fullständig vattenanalys
  • Inkl. plastfodral
 • JBL ProAquaTest Combi Set Plus Fe
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärden i akvarier
  • Bestämmer pH-värde, karbonathårdhet, nitrit, nitrat, järn och CO2
  • Tillsätt reagenser till vattenprovet, jämför med färgtabellen
 • Sera pH-test
  • pH-värde för vattentest
  • För enkel pH-värdemätning
  • För söt- & havsvatten samt trädgårdsdammar
 • JBL ProAquaTest pH 3,0 -10,0
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
  • Bestämmer det optimala pH-värdet för söt- och saltvattenakvarier
  • Tillsätt reagenser till vattenprovet, jämför med färgtabellen
 • JBL ProAquaTest Koppar
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärdena i akvariet
  • Bestämning av det optimala kopparvärdet för kontroll av tungmetaller i sötvatten- och havsakvarier samt dammar
  • Laboratoriejämförelsesystem för att kompensera för missfärgning av vatten
 • JBL ProAquaTest pH 7,4-9,0
  • Enkel och säker kontroll av vattenvärden i akvariet
  • Bestämmer det optimala pH-värdet för söt- och saltvattenakvarier
  • Tillsätt reagenser till vattenprovet, jämför med färgtabellen

Alla priser inkl. moms.